Obsługa BHP

Jesteśmy firmą świadczącą usługi z zakresu BHP. Wykonujemy zadania służby BHP profesjonalnie, bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy. Do dyspozycja Państwa Klientów oddajemy wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach kompleksowej usługi pełnimy rolę doradcy
oraz inspektora.

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowią podstawę prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy.

Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy (KP art. 237 § 1). Jednocześnie, firmy mogą powierzyć ten obowiązek specjalistom spoza firmy (KP art. 237 § 2).

Licznik odwiedzin: