Usługi dodatkowe

W ramach pozostałych usług oferujemy między innymi:

 • rozliczenia z PFRON, dofinansowania dla pracodawców zatrudniających  osoby niepełnosprawne
 • sprawozdawczość GUS,
 • wypełnianie wniosków leasingowych,
 • zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sanepidu,
 • wyprowadzanie zaległości księgowych,
 • pozyskiwanie funduszy z UE, PUP,
 • sporządzanie wniosków kredytowych,
 • rozliczanie dotacji,
 • zwrot VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
 • indywidualne rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne,
 • rozliczanie opłat środowiskowych,
 • inne w zależności od indywidualnych potrzeb naszych Klientów…
Licznik odwiedzin: