Usługi Kadrowo-Płacowe

Obsługa Kadrowo – Płacowa


Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawy zakres obsługi określony w umowie:

 • Obsługa kadrowa
  • Zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy
  • Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów
  • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami
 • Obsługa płacowa
  • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników
  • przygotowywanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie oraz dostarczanie do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń
  • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników
 • Obsługa ZUS
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza
  • Bieżące wyliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych
 • Obsługa pozostała
  • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: zestawień przesłanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rocznych kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Licznik odwiedzin: